Hvad er DPS?

Dansk Pædodontisk Selskab samler tandlæger og andre
med interesse for pædodonti og børnetandpleje

Selskabets formål er bl.a. at arbejde for pædodontiens udvikling og praktiske anvendelse

Dansk Pædodontisk Selskab (DPS) blev grundlagt i 1999 ud fra et ønske om at samle tandlæger og andre med interesse for pædodonti og børnetandpleje i et fagligt selskab. Selskabet definerer pædodonti som en tværgående klinisk disciplin, der applicerer viden fra odontologi, medicin og samfunds- og adfærdsvidenskaber til fremme af oral sundhed og løsningen af odontologiske problemer hos børn og unge på såvel individuelt som kollektivt niveau. Selskabets overordnede mål er at fremme den faglige udvikling af pædodontien, bl.a. ved at arbejde for en vidensbaseret tilgang til pædodontisk praksis og støtte og stimulere forskning indenfor pædodontien.

Selskabet skal medvirke til at fremme forståelsen af børne- og ungdomsårenes fysiske, psykiske og sociale egenart.

På denne baggrund skal selskabet medvirke til:

  • at fremme oral sundhed hos børn og unge
  • at fremme høj kvalitet af diagnostik, forebyggelse og behandling af tand-, mund- og kæbesygdomme samt anomalier hos børn og unge.
Selskabets opgaver er
  • at stimulere forskning indenfor pædodontien
  • at formidle pædodontisk specialviden til tandlæger, der virker med børne- og ungdomstandpleje
  • at fremme vidensbaseret børne- og ungdomstandpleje
  • at fremme implementering af nye metoder inden for børne og ungdomstandpleje
  • at formidle kontakt til internationale, videnskabelige pædodontiske miljøer herunder European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD) og International Association of Paediatric Dentistry (IAPD)
  • at udvikle formaliserede efteruddannelsestilbud i pædodonti på internationalt niveau
  • at fremme kontakt til tilgrænsende fagområder indenfor odontologi, medicin, adfærdsvidenskaber og andre relevante fagområder.

Det er ønskeligt, at alle tandlæger, som er aktive medlemmer bidrager til opfyldelse af Selskabets formål gennem vidensindsamling indenfor det pædodontiske fagområde, fx ved formidling af faglig erfaring, deltagelse i studiegrupper, læsning og sammenfatning af litteratur, udarbejdelse af kliniske retningslinjer og/eller medvirken ved gennemførelse af systematiske undersøgelser og mindre forskningsprojekter. Aktiviteterne kan ske ved medinddragelse af de kommunale tandplejer, hvor mangeårig klinisk erfaring og viden er genereret. Men alle tandlæger med pædodontisk interesse og/eller fagligt virke indenfor pædodontien eller dertil relaterede områder, og som har lyst til at blive medlem, kan optages i Selskabet; også selvom man blot ønsker at støtte den gode sag og deltage i Selskabets faglige aktiviteter og kursustilbud.

Bestyrelsen

Jette Daugaard-Jensen

Bestyrelsesmedlem
Overtandlæge M.S.
Østdansk Odontologisk Landsdels-og Videncenter
Rigshospitalet, Afsnit 4405
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Tlf: 35 45 44 05
Fax: 34 45 44 29
e-mail: daugaard.jette@gmail.com

Nuno Vibe Hermann

Formand
DDS, PhD, Dr Odont
Lektor og sektionsleder/fagområde ansvarlig
Afdeling for Pædodonti og Klinisk Genetik
Tandlægeskolen, København Universitet
Nørre Allè 20
2200 København Ø
Tlf.: +45 35 32 67 58
e-mail: nuno@sund.ku.dk

Cæcilie Basse Reinholdt

Sekretær
Tandlæge, Klinisk lærer
Institut for Odontologi og Oral Sundhed
Sektion for Pædodonti
Aarhus Universitet &
Odder Kommunale Tandpleje
Tlf.: +45 22 27 01 13
e-mail: caeciliebasse@dent.au.dk

Marie-Louise Milvang Nørregaard

Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Afdelingstandlæge
Institut for Odontologi og Oral Sundhed
Sektion for Pædodonti
Aarhus Universitet
e-mail: milvang@dent.au.dk

Hanne Gaard

Bestyrelsesmedlem
Souschef
Børne- og Ungdomstandplejen i København
Saxogade 61, 2.
1662 København
Tlf.: +45 26 73 83 71
e-mail: AV8W@kk.dk


Copyright
© 2022 Dansk Pædodontisk Selskab
Dansk Pædodontisk Selskab
c/o Nuno Vibe Hermann
Afdeling for Pædodonti og Klinisk Genetik
Tandlægeskolen, København Universitet
Nørre Allè 20
2200 København Ø